Calendrier / Résultats

27/09/2020
AB Gradignan
0
0
JAB
27/09/2020
AS Mazeres
0
0
JAB
04/10/2020
JAB
0
0
Denek Bat Urcuit 2
11/10/2020
ASC Pau BC
0
0
JAB
18/10/2020
JAB
0
0
Idron SV
08/11/2020
JAB
0
0
ASE Ascain
15/11/2020
FR Sames
0
0
JAB
22/11/2020
JAB
0
0
Aviron Bayonnais
06/12/2020
EST Bearn basket Ami
0
0
JAB
13/12/2020
JAB
0
0
AL Billere
10/01/2021
JAB
0
0
AS Mazeres
17/01/2021
Denek Bat Urcuit
0
0
JAB
31/01/2021
JAB
0
0
ASC Pau BC
07/02/2021
Idron SV
0
0
JAB
28/02/2021
ASE Ascain
0
0
JAB
07/03/2021
JAB
0
0
FR Sames
21/03/2021
Aviron Bayonnais
0
0
JAB
11/04/2021
JAB
0
0
Est Bearn basket Ami
08/05/2021
AL Billere
0
0
JAB